Шаршенбек Абдыкеримов БУУнун эксперттери менен жолугушту

2017-жылдын 11-октябрында Бириккен Улуттар Уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү боюнча (ЮНИДО) делегациясы «АЮ» Холдингинин президенти Шаршенбек Абдыкеримов менен жолугушту. Кыргызстандын  өндүрүшүн өнүктүрүү Стратегиясын даярдоо максатындагы диагностикалык миссиянын алкагында жасалып жаткан жолугушуунун жүрүшүндө ЮНИДОнун өкүлдөрү Холдингдин жетекчилигин жүргүзүлгөн изилдөөнүн максаттары, ЮНИДОнун инклюзивдик жана туруктуу өндүрүштү өнүктүрүү тармагындагы, анын ичинде Кыргыз Республикасында дагы ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары, Кыргызстан үчүн Өлкөлөр аралык Өнөктөштүк Программасы жөнүндө демилгени ишке ашыруунун абалы менен тааныштырышты.

«АЮ» Холдингинин жетекчилиги 30дан ашуун ишкананы ичине камтыган ар тараптуу ишмердүүлүккө ээ Холдинг тууралуу маалымат беришти. Ошондой эле Холдингдин келечек пландары, анын ичинде айыл чарба өндүрүшү жана жалпы эле өндүрүштөгү жаңы иш орундарынын түзүлүшү тууралуу билдиришти. Холдинг мындан тышкары кичи энергетика, жүн, терини ж.б. кайра иштетүү тармактарында долбоорлордү жүргүзөт. ЮНИДО өкүлдөрүнүн өтүнүчү менен Холдинг президенти Холдингдин түзүлүш тарыхы, өнүгүүнүн негизги учурлары, айыл чарба секторун өнүктүрүүдөгү кадамдардын спецификасы тууралуу кеңири айтып берди. Жолугушуу учурунда ЮНИДО менен Холдингдин келечектеги кызматташтыгы, анын ичинде Өлкөлөр аралык Өнөктөштүк Программасынын алкагындагы дагы биргелешип иш алып баруу багытындагы бир катар маселелер талкууланды.

ЮНИДО өкүлдөрү үчүн бөтөлкөгө куюлган суу, спирт, алкоголдук жана алкоголсуз ичимдиктердин жогорку технологиялуу өндүрүш ишканаларына зыярат да уюштурулду.

ЮНИДО эксперттери ишканаларды заманбап жабдыктар менен камсыздоо, заманбап башкаруу методдору, ХАССП жана ISO эл аралык стандарттарын киргизүү менен продукциянын жогорку сапатына жетишкен Холдинг жетекчилигинин ишкердик чеберчилигин баса белгилешти.