Жыл башынан бери «АЮ Гарант» камсыздандыруу компаниясы өзүнүн кардарларына 4,76 млн сом төлөп берди

«АЮ Гарант» камсыздандыруу компаниясы биринчи жарым жылдык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча негизги көрсөткүчтөрдө алгылыктуу өсүштөргө жетишти. Айта кетсек, жыл башынан бери келишим боюнча түшкөн камсыздандыруу сыйлыктарынын суммасы 27,95 млн сомду түздү. Бул көрсөткүч жылдан жылга өсүү үстүндө экендиги компаниянын динамикалуу өсүүсүнөн жана кардарлардын ишеними артып жаткандыгынан кабар берет.

Камсыздандыруу төлөмдөрү жыл башынан бери 4,76 млн сомго өстү. Бул 2016-жылдын ушул эле мөөнөтөгү көрсөткүчүнөн 30%га көп дегендик.

Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн эң көп бөлүгү, башкача айтканда, жалпы төлөмдүн 68%ын ден соолук жана өмүрүн камсыздандырууга болгон төлөм түздү. Мүлктү камсыздандырууга болгон төлөм 30%, ал эми жоопкерчиликти камсыздандыруу

2%ды түздү. Кардарлар тарабынан берилген бардык камсыздандыруу учурлары өз убагында жана толук жөнгө салынды.

Камсыздандыруу сыйлыктарынын басымдуу бөлүгүн, башкача айтканда, 37%ын жоопкерчиликти камсыздандыруу түзөт. Экинчи орунда 34% менен ден соолукту жана өмүрдү камсыздандыруу, андан кийин 21% менен мүлктү камсыздандыруу жана кийинки орунда жалпы сумманын 8% үлүшү менен милдеттүү камсыздандыруунун түрлөрү түздү. «АЮ Гарант» камсыздандыруу компаниясы биринчи жарым жылдыкта төрт миңден ашуун келишим түзгөн. 400 млн сомду түзгөн уставдык капиталынын өлчөмү менен компания атамекендик камсыздандыруу рыногунда алдыңкы орунду ээлейт.