«АЮ Гарант» камсыздандыруу компаниясы жыл башынан бери 3 млн.сомдон ашык камсыздандыруу каражаттарын төлөп берди.

«АЮ Гарант» камсыздандыруу компаниясы жыл башынан бери 3 млн.сомдон ашык камсыздандыруу каражаттарын төлөп берди

«АЮ Гарант» камсыздандыруу компаниясы биринчи үч кварталды 36,20 млн. сом ѳлчѳмүндѳ таза киреше менен аяктады. Анын ичинде камсыздандыруу иш чараларынан киреше 18,36 млн. сом түздү, ал эми компаниянын инвестициялык иш чараларынан киреше 39,91 млн. сом түздү.

Ошону менен бирге жыл башынан бери чогултулган камсыздандыруу сыйлыгынын кѳлѳмү 19,2 млн.сом түздү, камсыздандыруу каражаттарын төлөп берүү 3,09 млн. сом түздү. 3-кварталда чогултулган камсыздандыруу сыйлыктарынын суммасы 12,8 млн.сом түздү. Бул болсо мурунку кварталга салыштырмалуу 34%га кѳп. Ушул эле мезгилдин ичиндеги камсыздандыруу каражаттарын төлөп берүү 2,04 млн. сом түздү. Камсыздандыруу каражаттарын төлөп берүү мурдагы кварталга салыштыргында 89%га кѳбѳйдү.

3-кварталда камсыздандыруу каражаттарын эң кѳп төлөп берүү үй эмеректерин камсыздандырууга туура келди, ал 87% түздү жана автоунаа каражаттары менен болгон камсыздандыруу окуяларын иреттѳѳ менен кѳрсѳтүлдү, андан кийинки ѳзүнүн ѳмүрүн камсыздандыруу боюнча тѳлѳм 3% жана жарандык жоопкерчиликти камсыздандырууга болгон тѳлѳм 10% түздү.

Үстүбүздѳгү жылдын үч кварталынын жыйынтыгы боюнча эки жарым миңден ашык келишимдер түзүлдү. Уставдык капиталдын ѳлчѳмү боюнча ата мекендик камсыздоо рыногунда компания алдыңкы орунду ээлейт, бул болсо 459,9 млн.сом түзѳт.

Ош шаарында жаңы филиал ачылгандыгы тууралу билдиребиз. Дареги: Ош ш., Кыргызстан к., 65/1

 

Эми Ош шаарынын тургундары камсыздоо боюнча тейленишет жана ар кандай кырсыктардан ѳздѳрүнүн эң баалу болгон эмеректерин, ден соолугун, кыймылсыз мүлкүн, автоунааларын жана башкаларды камсыздай алышат.

АЮ Гарант – Биздин кепилдигибиз, Сиздердин тынчтыгыңыз!