«Мыкты спирт 2016» конкурсунда «Аю» спирт заводу күмүш медаль алды.

«Мыкты спирт 2016» Эл аралык конкурсунун эксперттик комиссиясынын чечими менен «Аю» спирт заводу ѳндүрүпчыгарган «Альфа» классындагыспиртикүмүш медаль алды.

Дегустациялоо (даамын татуу) Тамак-аш Биотехнологиясынын Бүткүл Россиялык илимий изилдөө институтунда профилдик массалык маалымат каражаттарынын жана спиртти өндүрүп чыгаруучулардын өкүлдөрүнөн турган байкооочулардын көзөмөлүнүн астында өттү. Комиссия Тамак-аш Биотехнологиясынын Бүткүл Россиялык илимий изилдөө институтунун мамлекеттик илимий мекемесинин, РОСТЕСТ, Белоруссия жана Казахстандын алдыӊкы жогорку квалификациядагы дегустаторлордон турду.

Конкурсттук үлгүлөр сокур дегустациялоо ыкмасы менен бааланды.

«Жылдын мыкты спирти» - бул географиясы Россия Федерациясынын баарысын, КМШ өлкөлөрүнүн, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрүн камтыган жалгыз тамак-аш спиртинин көз карандысыз профессионалдык конкурсу. Кадыр-баркы жана иш-чаралардын ийгиликтүү тарыхы эчак эле өндүрүүчүлөрдүн ишенимине ээ болгон.

«Мыкты спирт» конкурсунун уюштуруучулары: «MACROEVENT» агенттиги, Тамак-аш Биотехнологиясынын Бүткүл Россиялык илимий изилдөө институтунун мамлекеттик илимий мекемеси (ТБ БРИИИ МИМ).

Сурап-билүү маалыматы: арак үчүн негизги сырье болуп, белгилүү болгондой, спирт жана суу болуп саналат. Спирттин сапатынын көрсөткүчү – бул кошулмалардан, сивуха майынан ж.б. тазалоо даражасы эсептелинет. Спиртте бул заттардын болушунан жыты, азыктын даамынын жумшактыгы жана анын организмге тийгизген таасиринин даражасынан көз каранды. Тазалоо даражасынан – биринчи сорттогу, жогорку тазалыктагы, «Экстра», «Люкс» жана «Альфа»спирти деп айырмаланат.  «Люкс» жана «Альфа» мыкты спирттер зыяндуу кошулмалардан жогорку даражадагы тазалоого ээ. «Аю» компаниясынын бардык продукциясы так ошол спирттерден даярдалат. Заводдун лабораториясы жогорку заманбап жабдуулар менен жабдылган, алардын жардамы менен арактын жана спирттин тыгыздыгы (күчтүүлүгү) жана токсикалык кошулмалар аныкталат.

            Экинчи маанилүү курамы болуп суу саналат. Анын даамы, жумшактыгы, минералдык курамы максималдуу түрдө даяр азыкка таасир берет. Ошондуктан арак чыгарууда сууну даярдоо маанилүү этап болуп саналат. «Аю» заводунда жабдуулар артезиан скважинасынан чыккан суу түз эле мембрандык суу тазалоо системасына куюлгандай болуп орнотулган. Системада тазалоо жана жумшартуу үчүн накта фильтирлөөчү элементтер колдонулат.