Корпоративдик багыт

«АЮ» Холдинги мыйзамда жазылган социалдык милдеттерди аткарууну карманат жана салык, эмгек, экологиялык жана башка мыйзамдуулукта белгиленген, мыйзамдын талабынан эмес, моралдык, этикалык ой менен милдеттүү эмес чыгымдарды социалдык муктаждыктарды ашыгы менен ыктыярдуу түрдө көтөрөт.Негизинен корпоративдик көз караш буларды божомолдойт: - Бизнести алып баруунун бардык мыйзамдын талаптарын сактоо менен сапаты бардык ченемдерине туура келген жетиштүү сандагы азыкты өндүрүү жана тейлөө;  - Белгилүү социалдык кепилдик менен кызматчылардын эмгегинин коопсуздугун сактоо, анын ичинде жаңы жумуш орундарын ачуу; - Персоналдын квалификациясын жана ыкмаларын жогорулатуусуна жардам көрсөтүү - Айлана-чөйрөнү коргоо жана орду толбой турган ресурстарды сарамжалдуу колдонуу; - Маданий мурастарды коргоо; - Уюм жайланышкан территорияны өркүндөтүүгө бийликтин аракетине колдоо көрсөтүү, социалдык чөйрөдөгү жергиликтүү мекемелерге жардам берүү; - Кедей-кембагал үй-бүлөлөргө, майыптарга, жетимдерге жана жалгыз бой карыларга жардам көрсөтүү; - Бизнести алып баруунун жалпы кабыл алынган мыйзамдуулуктун жана этикалык ченемдерин  сактоо. ​​

​​​ ​​

​​