События компании

#ТАҢШЫКОМУЗ / #ИГРАЙКОМУЗ

10 Сентября 2020


Комуз
 - кыргыз элинин кылымдарды карыткан улуттук музыкалык аспаптарынын бири.
Үч кылдуу, миң сырдуу керемет аспап атайын даярдалган өрүк, жаңгак, арча сыяктуу тал-теректен чабылат. Атадан балага, муундан муунга өтүп, учугу уланган үч кыл комуз күүсү менен кыргыз эли илгертен аза-кайгысын, кубанычын, сүйүүсүн, жек көрүүсүн билдирип, жада калса табиятка болгон мамилесин да күүгө салып келген.
Бабалардан калган улуу мурасты улай, 9-сентябрда белгиленип жаткан Комуз күнүнө арнап, биздин талант, коопсуздук кызматкерибиз Мирулан Сейтбековдон Атай Огонбаевдин "Саадак какты" күүсүн тартуулайбыз.

#ТАҢШЫКОМУЗ

*
Комуз – душа кыргыза, его сердечный друг, который делил с ним печаль и радость. Все свои переживания кыргыз передавал через мелодии комуза.
С 2019 года 9-сентября объявлен Днем комуза, который был введен указом главы государства С.Ш.Жээнбекова с целью консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана, а также для расширения межкультурного диалога этнических сообществ.

Предлагаем вашему вниманию произведение известного кыргызского композитора Атая Огонбаева "Саадак какты" в исполнении сотрудника службы безопасности Мирулана Сейтбекова.

#ИГРАЙКОМУЗ